Да Почистим Океаните от Тонове Пластмаса

Да Почистим Океаните от Тонове Пластмаса

Вярвал ли е някой, че решението на международен проблем, непосилен за всепризнати учени и цели държави, ще дойде от 19-годишен ученик?

Нека ви представим младият Боян Слат, който бил вдъхновен в решаването на проблема със замърсяването на океаните от пластмасови отпадъци от своето хоби да се гмурка и наслаждава на подводната красота. Неговите впечатления от многото отпадъчни частици в океаните се съчетали със задача в училище да развие своя теза по дадена тема.

Така, Боян и негов съученик започнали да анализират проблема с „Голямото Тихоокеанско Петно“ от боклуци и отпадъци, както и останалите такива в другите океани. Това са големи струпвания на боклук в океаните, които се концентрират в определени райони в зависимост от действията на океанските подводни течения. Решението на младият изобретател е да се изградят широки платформи с още по-дълги странични  но тънки „ръкави“, които да събират леките пластмасови отпадъци на повърхността на водата, но в същото време да не причиняват смърт на морската фауна. В средата на платформите ще има складов отсек, където автоматично да се засмуква събраната пластмаса от ръкавите.

 

С помоща на учени от различни университети и изследователски центрове Боян е изчислил, че носещите се в океаните боклуци са над 700 милиона тона. Това означавам, че  с реализирането на неговата идея не просто ще се спаси замъсяването на океаните и жиовтните в тях, а могат да се спечелят и над $500 милиона от рециклирането на събраните материали.

Не е ли това една перфектна идея за социална и природозащитна промяна и в същото време печеливш бизнес!?