GiveBack – Как се Създава Общност


В много от статиите в Блога до момента сме засягали темата за това колко е важно хората да са активни в реализирането на своите идеи и мечти и за това колко е важно те да намират подкрепа (било то и само морална). Повечето хора гледат на двете страни, като отделни и независими една от друга. С две думи, едни са само създатели на идеи и мечтатели, а други са само подкрепящи. Истината е, че във всеки един момент всяка една от страните може да смени местата си и едно малко неочаквано събитие може да ви превърне от пасивен човек във най-дейният на света. От друга страна създателят на идея (дейният) мисли винаги, че понеже е деен, той само трябва да получава и не е длъжен да подкрепя други.

Днес получихме повод да кажем няколко думи за нашата визия какво представлява истинската общност и как се поддържа тя. Общността е място, където всеки може да си представи позицията и положението на другия и затова е готов да направи това, което другите правят за него. Нашето виждане е, че в общността на „ЗаБългария“ всеки съмишленик е потенциален създател на идея и подкрепящ идеи. До този момент на платформата не бяхме видяли пример на самоинициативна подкрепа между създатели на проекти!

С радост видяхме, че „БДЗП – Българското Дружество за Защита на Птиците“, след като набра успешно подкрепа за своя проект „Зрънце любов“ е подкрепило два други проекта в нашата общност (единият от които далеч от тяхната дейност):

„Опазване на кафявата мечка чрез улично изкуство“
„Българският фолкор среща модерната музика“

Ще е истинско постижение, ако всички създатели на идеи и проекти подкрепят останалите дейни хора с проекти и ако всички подкрепящи съмишленици, започнат да публикуват своите положителни проекти. Резултатът ще е една истинска общност в и за България.