Идеята-ЗаБългария

Какво представлява общността „ЗаБългария“?

ЗаБългария е общност за солидарна и взаимна подкрепа на добрите инициативи и идеи. Това е мястото, където всеки може да публикува своя инициатива или идея, която носи нещо позитивно за повече от един човек или за цяла България.

Защо създадохме Блогът?

Решението за създаване на „Блогът на ЗаБългария“ дойде от нуждата да имаме по тясна връзка с всички съмишленици на общността. Идеята ни е да представяме нашата визия за това как могат да се реализират успешно положителни инициативи в България и каква е вашата роля като съмишленици. В Блога ще ви представяме и различни положителни статии, сайтове, концепци или новини, които  да провокират вашите коментари и да породят дискусии.

Как работи „ЗаБългария“?

Създателите на инициаитиви и идеи публикуват проект, който може да бъде с цел набиране на средства или просто подкрепа от останалите членове на общността. Общността и нашият екип използва всички канали и съмишленици за популяризиране на всяка една инициатива, като тя добива популярност, печели поддръжници и доброволци и набира нужните й средства. За да се гарантира честност, само инициативите набрали 100% от нужната им сума се считат за успешно подкрепени и получават заявените суми от съмишленици.

Как се осъществява финансовата подкрепа за инициативите и идеите?

„ЗаБългария“ използва системата Paypal за осъществяване на процеса по даване и получаване на подкрепа. Причината за използване на международната система за разплащания Paypal е, защото тя единствена позволява обещаването на средства без прехвърлянето им между сметките на съмишленици и създатели, преди да е набран 100% от бюджета на проекта. По този начин се гарантира, че парите на съмишлениците ще отидат в подкрепа само на успешни проекти. Разгледайте специално подготвените от нас Paypal инструкции за съмишленици и създатели на проекти!

Leave a Reply

Your email address will not be published.