Пари за Без Пари

Парите, учи икономиката, са универсално разменно средство. В ежедневието ни ние сме свикнали, да даваме пари, за да получаваме нещо в замяна. И действително ролята на парите е именно такава – получаваме ги като резултат от произведеното от нас и ги даваме, за да придобиваме блага. Проблемът в този модел идва, когато водени от стремежа си да придобиваме, ние неусетно ограничаваме кръга от неща, за които сме готови да дадем нашите пари до предмети и вещи само и единствено за нас. Заобикаляме се с модерни играчки, които ни носят моментно удовлетворение и рядко решават истинските ни емоционални потребности за неща като любов, уважение, щастие.

С мисълта за ролята на парите и ползата от тях като нещо повече от средство за размяна на вещи, се поразровихме из Интернет за някакви интересни инциативи свързани с „даването“ на пари и с изненада намерихме информация за глобалната инициатива „Безплатни пари“. На 15 Септември група ентусиасти са организирали „Ден на безплатните пари“. Уникалната идея е всеки който се включи да даде две банкноти или две монети от своите пари на друг човек. Условието е, че човекът, получил тези две монети или банкноти трябва да даде една от тях на някой друг. Това, към което се стремят авторите на положителната инициатива е да променят отношението ни към парите. Да ни накарат да мислим за тях като средство за придобиване, но и като инструмент за споделяне и създаване на общност. Споделяйки част от богатството си, ние създаваме връзка с други хора, преставаме да мислим само за себе си и личните си потребности, а постепенно създаваме общност от хора – потребяващи и харчещи но и споделящи и даващи.

В светлината на идеята на „Ден на безплатните пари“, концепцията на „ЗаБългария“ не е нещо много по-различно от концепцията на тези ентусиасти. Но с риск да прозвучи нескромно, ние предлагаме подход, който е по-рационален и градивен. Ние не искаме от хората да дават част парите си на непознат и едва тогава да се мисли какво може да се постигне с тези пари. Платформата „ЗаБългария“ не е инициатива за споделяне на подкрепа само за един ден в годината, а е мястото, където по всяко време идеите, генерирани от обикновените хора срещат общността на тези, готови да отделят малко от себе си, но да станат част от нещо значимо. Концепцията да сте деен съмишленик на конкретна идея ви превръща в повече от голи идеалисти, сляпо вярващи в доброто у хората. С подкрепата за проект, вие ставате своеобразни инвеститори в конкретна идея носеща доброто и градивно и „участвате“ в нейното реализиране. Силата на ЗаБългария се крие в масовостта й, защото нашите лични два лева дадени сега може да са нищо, но потенциала на двата лева отделени от общността на пет, десет, петдесет хиляди човека утре е огромен.