Пътят към Успеха

Има много теории за това как се постига успех в реализацията на лична, бизнес, социална или каквато и да била идея!

И все пак, задължителното условие е да действате бързо и решително, защото идеята няма да се случи само с мислене или говорене. Една интересна гледна точка и съвет от реалния опит на основателя на Apple (iPhone, iPad, Mac и т.н.) Стив Джобс е, че трябва да бъдете смели да потърсите помощ от по-опитните от вас.

Никога няма да ви откажат помощ, когато откровено потърсите такава, пък било то и от вашите бъдещи конкуренти! 

Изгледайте това видео със съветите и примерите на един от големите мозъци на последните две десетилетия.