Прекаленият Оптимизъм като Недостатък

Прекаленият Оптимизъм като Недостатък

С налагенто на американския или капиталистически оптимизъм много хора повярваха, че всичко е възможно и всеки може да осъществи мечтите си. По принцип, нашият екип е радетел на подобен тип мислене и затова създадохме и разиваме общността и платформата „ЗаБългария“.

Истината е, че ние не сме „слепи“ оптимисти! Човек трябва преди всичко да е реалист с оптимистична нагласа. Когато човек има реалистична гледна точка, той е винаги нащрек и не пренебрегва серизони доводи или факти при търсенето на решение на личен, служебен или обществен въпрос. Винаги трябва да вярваме в по-добрия утрешен ден, но анализирайки моментното си състояние и миналите ни грешки.

Нашият практичен съвет за гарантиране сбъдването на оптимистичните ви намерения е винаги да сте си задали конкретен резултат (цел) и да сте си отговорили на въпросите:
Защо точно тази цел?
Как да осъществя конкретната цел? 

Затова не забравяйте, че оптимизмът „на сляпо“ няма да ви доведе до нищо хубаво. Доказателства за това можете да намерите в интересното видео към темата, където ще научите и много научни факти и изследвания по въпроса.