„Университет за талантливо момче от дом“ – Успех

„Университет за талантливо момче от дом“ – Успех

Имаме поредна положителна новина от проект на „ЗаБългария“

Проектът на млади девойки за осигуряване на средства за уроци по рисуване за талантливо момче-сирак е завършил с успех. А именно, момчето е прието в Софийския институт в специалност „Изобразително изкуство“.

Повече за инициативата можете да научите на страницата на проекта на „ЗаБългария“.

Благодарим на инициативните българи за положителната промяна на България и примерът, който дават. Неспирайте и вие да ги подкрепяте в тези начинания.